Meteen naar de inhoud

Reglement

1. Algemeen

Aan de Uitwisselingsmotocross (UMX) competitie kan alleen worden deelgenomen door leden van de organiserende clubs: BMAC Borculo, HALMAC Halle, HAMAC Harfsen, MAC de Holterberg Holten, HAMC St Isidorushoeve, MAC Sport en Vriendschap Lochem, MC Ons Genoegen Markelo, MC Nijverdal-Hellendoorn, MC Ruurlo en VAMC de Graafschaprijders Vorden.

De clubs hebben de onderlinge afspraak gemaakt dat geen clubevenementen worden georganiseerd gelijk met een UMX (in ieder geval voor de op die dag deelnemende klassen).

2. Deelname

Deelname aan de UMX is mogelijk voor de volgende klassen *) en leeftijden **):
– 50cc (5 t/m 9 jaar);
– 65cc kleine wielen (6 t/m 11 jaar);
– 65cc grote wielen (7 t/m 12 jaar);
– 85cc kleine wielen (10 t/m 13 jaar);
– 85cc grote wielen (11 t/m 15 jaar);
– 125cc (vanaf 13 jaar);
– 250cc (vanaf 14 jaar);
– 500cc (vanaf 15 jaar);
– Dames (vanaf 13 jaar);
– Super (motocross startlicentiehouders KNMV en MON vanaf 125cc en enduro inters, vanaf 13 jaar);
– V45+ (vanaf 45 jaar).

*) Elektrische motoren worden bij de jeugdklassen tot en met 85cc ingedeeld op basis van de wielmaat, overige elektrische motoren worden ingedeeld bij de klassen 500cc, Dames, Super en V45+ (afhankelijk van de indeling van de betreffende deelnemers).
**) De limiet op de maximum leeftijd geldt tot het eind van het kalenderjaar waarin de rijder de maximum leeftijd bereikt, de minimum leeftijd gaat in op de verjaardag van de deelnemer.

Iedere deelnemer kan zich aanmelden in één klasse per kalenderjaar. Per wedstrijddag kun je alleen in de klasse deelnemen waarvoor is aangemeld en alleen met een licentie en een motor die bij die klasse past. Indien jouw klasse niet deelneemt op de wedstrijddag, is het niet toegestaan in een andere klasse deel te nemen.

Deelnemers mogen maximaal één keer per jaar tijdens het seizoen van klasse veranderen. Het is niet mogelijk nadat alle wedstrijden voor een klasse zijn verreden over te stappen naar een andere klasse om nog aan een extra wedstrijd te kunnen deelnemen.

Deelnemers die in twee klassen rijden of meedoen onder een andere naam (of hieraan meewerken) worden minimaal voor de rest van het seizoen uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor wangedrag van deelnemer of begeleider.

Houders van een Motocross startlicentie vanaf 125cc (KNMV of MON of gelijkwaardig van een andere bond) of een internationale Enduro startlicentie moeten in de Superklasse rijden, zij kunnen niet meedoen in de klassen 125cc, 250cc en 500cc. Een uitzondering geldt voor dames en voor startlicentiehouders van 45 jaar en ouder, zij moeten voor aanvang van het seizoen een keuze maken. Een deelnemer die tijdens het seizoen zijn startlicentie annuleert moet het UMX-seizoen afmaken in de Superklasse.

3. Aanmelding voor deelname aan de UMX-competitie

Aanmelding voor deelname aan de UMX-competitie is uitsluitend mogelijk voor leden van de organiserende motorclubs. Iedere deelnemer moet zich één keer per jaar (voor aanvang van het seizoen) aanmelden via de website voor deelname aan de UMX-competitie. Bij aanmelding tot en met 31 januari geldt het recht op behoud van een rijnummer, daarna vervalt het recht op een rijnummer.

Aanmeldingen worden geaccepteerd als alle onderstaande gegevens zijn vermeld:
– Club waarvan je lid bent en contributie hebt betaald;
– Klasse (hierbij gelden de voorwaarden zoals vermeld onder artikel 2 Deelname);
– Rijnummer (voorkeur);
– Roepnaam en naam;
– Transpondernummer.

Om aan een UMX-wedstrijd mee te kunnen doen moet je uiterlijk op de donderdag voor het evenement voor 19:00 uur op de deelnemerslijst staan en voor 19:00 uur zijn aangemeld en hebben betaald via Moto Inside.

Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een persoonlijke MYLAPS MX of X2 of TR2 transponder (transpondernummer te vermelden bij aanmelding voor aanvang van het seizoen). Het rijnummer wordt pas toegekend als het transpondernummer is doorgegeven. Het gebruik van dezelfde transponder door meerdere rijders wordt afgeraden en is geheel voor risico van de betreffende deelnemers.

Voor de toekenning van rijnummers bij aanmelding tot en met 31 januari gaan door de KNMV toegewezen rijnummers voor, daarna wordt (bij meerdere aanmeldingen voor hetzelfde rijnummer) rekening gehouden met het rijnummer van het voorgaande jaar, verder op volgorde van aanmelding. Bij aanmelding na 31 januari vervalt het recht op een rijnummer. Deelnemers moeten alle wedstrijden met het aan hen toegewezen rijnummer (duidelijk leesbaar op de motor) en het bij aanmelding vermelde transpondernummer rijden.

4. Aanmelding en betaling voor deelname aan wedstrijden

Deelnemers die zich tijdig hebben aangemeld voor de UMX-competitie kunnen deelnemen aan de wedstrijden waar de betreffende klasse rijdt (zie kalender voor een indeling van klassen per wedstrijd). Alle deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige KNMV licentie.

Iedere deelnemer moet zich uiterlijk donderdag voor de wedstrijd voor 19:00 uur aanmelden en het inschrijfgeld van € 22 betalen via Moto Inside.

Afmelding voor deelname aan een wedstrijd (via een e-mail bericht naar info@umx.nu) is mogelijk tot uiterlijk donderdag voor de wedstrijd voor 19:00 uur.

5. Tijdschema

Het tijdschema voor iedere wedstrijd wordt vooraf op de UMX-website bekendgemaakt. Alle deelnemers moeten uiterlijk een half uur voor aanvang van hun training aanwezig zijn.

Bij iedere wedstrijd geldt een vaste indeling in groepen en volgorde van klassen:
1. 50cc en 65cc;
2. 85cc en Dames;
3. V45+;
4. 125cc;
5. 250cc;
6. 500cc;
7. Super.

Indien het aantal deelnemers dit toelaat kan de organisatie beslissen klassen samen te voegen, de uitslag wordt wel per klasse opgemaakt (in principe maximaal 60 deelnemers, per circuit wordt het maximum aantal rijders per start bepaald, dit is mede afhankelijk van het circuit). Bij te grote deelname in een klasse kan deze worden gesplitst in twee groepen die een B- en A-wedstrijd rijden. Afhankelijk van het aantal deelnemers per groep wordt het aantal deelnemers in de A-wedstrijd bepaald. De overige rijders gaan naar de B-wedstrijd. De organisatie behoudt zich het recht voor om B-wedstrijden samen te voegen.

6. Startopstelling

De startopstelling voor beide manches wordt bepaald door de uitslag van de tijdtraining, voorafgegaan door 4 minuten vrije training.

7. Wedstrijdduur

Bij alle UMX-wedstrijden gelden de volgende rijtijden:
– 50cc en 65cc: 10 minuten plus 1 ronde;
– Overige klassen: 15 minuten plus 1 ronde.

8. Uitslagen

De uitslagen worden uitsluitend bepaald door registratie van transpondersignalen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding, juiste montage en werking van de transponder. Gebruik van dezelfde transponder door meerdere deelnemers wordt afgeraden en is geheel voor risico van de betreffende deelnemers.

Voor de daguitslag is de puntentelling per manche 50-45-41-38-36-35-34-…-1. Winnaar is de deelnemer die in overeenstemming met de reglementen als eerste de finishlijn passeert. De overige deelnemers hebben na binnenkomst van de winnaar maximaal 5 minuten tijd om hun laatste ronde af te leggen. Iedere deelnemer die reglementair wordt afgevlagd ontvangt minimaal 1 punt voor het klassement.

Bij een gelijk aantal punten in de daguitslag is de tweede manche doorslaggevend. Eventuele protesten tegen uitslagen moeten worden ingediend bij de organisator van de wedstrijd, binnen 30 minuten na publicatie.

Wanneer door technische oorzaak geen correcte uitslag kan worden gemaakt ontvangen alle deelnemende rijders een gemiddeld aantal punten (25 per manche).

Per wedstrijddag worden door de organisator maximaal drie bekers per klasse beschikbaar gesteld (de regel is één op vijf deelnemers, minimaal drie deelnemers). Bekers die bij de prijsuitreiking na de wedstrijd niet worden afgehaald vervallen aan de organisator.

9. Competitie

Voor de eindstand van de competitie worden alle verreden manches geteld. Bij een gelijke eindstand geldt het aantal eerste plaatsen, daarna het aantal tweede plaatsen en daarna het aantal derde plaatsen. Wanneer ook dat gelijk is dan geldt de uitslag van de laatst verreden manche. Voor de eerste drie per klasse in de eindstand worden bekers beschikbaar gesteld. Deze bekers worden uitgereikt op de laatste wedstrijddag per klasse, na afloop van de wedstrijden.

10. Milieuregels

Bij de UMX gelden de volgende milieuregels:
– gebruik van een demper die voldoet aan de geldende KNMV geluidnorm is verplicht;
– gebruik van een milieumat is verplicht;
– gebruik van tear-off (wegwerpscherm voor crossbril) is verboden;
– motoren afspuiten in het rennerskwartier is verboden;
– achterlaten van olie, banden, vloeistoffen en ander afval is verboden.

11. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Deelnemers aan de UMX doen geheel op vrijwillige basis en voor eigen risico mee. Deelnemers zijn tevens verantwoordelijk voor het gedrag van begeleiders en helpers. Noch de organisator noch de dienstdoende officials of andere met de leiding of ordedienst belaste personen kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade, opgelopen door welke oorzaak dan ook, van rijders en publiek. Gevaarlijk rijgedrag, agressie en ander ongewenst gedrag wordt bestraft.

12. Overige punten

De motoren moeten zich in een technisch goede staat bevinden en worden voor de trainingen gekeurd. Er kan een geluidmeting worden gedaan op basis van de geldende KNMV normen. Bij overtreding wordt een straf van vijf posities opgelegd in de betreffende training of manche waarin de overtreding is geconstateerd. Hiertegen is geen protest mogelijk. Tot het ingaan van de laatste ronde kan de wedstrijdleider beslissen een deelnemer uit de wedstrijd te halen.

Deelnemers moeten in goede crosskleding rijden.

Alle motoren moeten zijn voorzien van duidelijke goed leesbare rijnummers, zowel voor als aan weerszijden van de motor. De ondergrond van de nummerborden moet uit één kleur bestaan. De cijfers moeten goed leesbaar zijn en duidelijk afwijken van de kleur van de ondergrond, bijvoorbeeld zwarte borden met witte cijfers of witte borden met zwarte cijfers. Dit alles moet voor aanvang van de training in orde zijn.

De organisator van een wedstrijd kan uitsluitend eigen leden verplichten voor een vlaggenist te zorgen en dit moet vooraf aan de betreffende rijders zijn doorgegeven (niet op de dag van de wedstrijd).

Aanwijzingen van de organisatie moeten worden opgevolgd.

IN GEVALLEN WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET BESLIST DE ORGANISATIE