Ga naar de inhoud

Reglement 2024

1. Algemeen

Aan de Uitwisselingsmotocross (UMX) competitie kan alleen worden deelgenomen door leden van de organiserende clubs: BMAC Borculo, HALMAC Halle, HAMAC Harfsen, MAC de Holterberg Holten, HAMC St Isidorushoeve, MAC Sport en Vriendschap Lochem, MC Ons Genoegen Markelo, MC Nijverdal-Hellendoorn, MC Ruurlo en VAMC de Graafschaprijders Vorden.
De deelnemers van de UMX komen binnen een straal van max. 30 km uit de buurt van de organiserende clubs , daarom wordt er bij de vooraanmelding om de postcode van je woonplaats gevraagd.

De clubs hebben de onderlinge afspraak gemaakt dat geen clubevenementen worden georganiseerd gelijk met een UMX (in ieder geval voor de op die dag deelnemende klassen).

2. Deelname

Deelname aan de UMX is mogelijk voor de volgende klassen *) en leeftijden **):

 • 50cc (5 t/m 9 jaar);-
 • 65cc kleine wielen (6 t/m 11 jaar)
 • 65cc grote wielen (7 t/m 12 jaar)
 • 85cc kleine wielen (10 t/m 13 jaar)
 • 85cc grote wielen (11 t/m 15 jaar)
 • Dames (vanaf 13 jaar)
 • V45+ (vanaf 45 jaar)
 • 125cc (vanaf 13 jaar)
 • 250cc (vanaf 15 jaar)
 • 500cc (vanaf 16 jaar)
 • Electrisch (vanaf 16 jaar)

Deelname is alleen mogelijk met een KNMV Basis sport licentie of een KNMV offroad mx plus licentie, motocross startlicentiehouders zijn uitgesloten m.u.v. 85cc.
De superklasse is vervallen, MON rijders/ enduro inters kunnen met een KNMV Basis sport licentie in de 125cc/250cc/500cc klasse rijden.

*) Elektrische motoren worden bij de jeugdklassen tot en met 85cc ingedeeld op basis van de wielmaat, overige elektrische motoren worden ingedeeld bij de klassen 500cc, maar worden apart gekasseerd.

**) De limiet op de maximum leeftijd geldt tot het eind van het kalenderjaar waarin de rijder de maximum leeftijd bereikt, de minimum leeftijd gaat in op de verjaardag van de deelnemer.

Iedere deelnemer kan zich aanmelden in één klasse per kalenderjaar. Per wedstrijddag kun je alleen in de klasse deelnemen waarvoor is aangemeld en alleen met een licentie en een motor die bij die klasse past. Indien jouw klasse niet deelneemt op de wedstrijddag, is het niet toegestaan in een andere klasse deel te nemen.

Deelnemers mogen maximaal één keer per jaar tijdens het seizoen van klasse veranderen. Het is niet mogelijk nadat alle wedstrijden voor een klasse zijn verreden over te stappen naar een andere klasse om nog aan een extra wedstrijd te kunnen deelnemen.

Deelnemers die in twee klassen rijden of meedoen onder een andere naam (of hieraan meewerken) worden minimaal voor de rest van het seizoen uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor wangedrag van deelnemer of begeleider.

Inschrijvingen via Moto-inside zijn persoonlijk en niet overdraagbaar op straffe van uitsluiting voor de rest van het jaar voor beide rijders.

De rijders in de V45+, 125cc, 250cc, 500cc en E klasse rijden een kwalificatie tijdtraining en worden op snelheid verdeeld in groepen. (zie 5. Tijdschema)

3. Aanmelding voor deelname aan de UMX-competitie

Aanmelding voor deelname aan de UMX-competitie is uitsluitend mogelijk voor leden van de organiserende motorclubs binnen een straal van maximaal 30 kilometer uit de buurt van één van de organiserende clubs. Iedere deelnemer moet zich één keer per jaar (voor aanvang van het seizoen) aanmelden via de website/ Moto-Inside voor deelname aan de UMX-competitie.

Aanmeldingen worden geaccepteerd als alle onderstaande gegevens zijn vermeld:

 • Club waarvan je lid bent en contributie hebt betaald;-
 • Klasse (hierbij gelden de voorwaarden zoals vermeld onder artikel 2 Deelname);-
 • Rijnummer (voorkeur voor 50cc, 65cc, 85cc en dames)
 • Voor de klassen 125, 250, 500 , 45+ en E geldt: beschikbaar nummer kiezen
 • Roepnaam en naam
 • Geboortedatum
 • Transpondernummer
 • Postcode van je woonplaats
 • Soort licentie (keuze veld)
 • Licentienummer

Om aan een UMX-wedstrijd mee te kunnen doen moet je uiterlijk voor de donderdagavond 19.00 uur 1 week voor het eerst volgende evenement op de deelnemerslijst staan en de donderdag voor het evenement voor 19:00 uur zijn ingeschrevem en hebben betaald via Moto Inside.

Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een persoonlijke MYLAPS MX of X2 of TR2 transponder (transpondernummer te vermelden bij aanmelding voor aanvang van het seizoen). Het rijnummer wordt pas toegekend als het transpondernummer is doorgegeven. Het gebruik van dezelfde transponder door meerdere rijders in de 125 250 500 45+ en E klasse is niet toegestaan en in de overige klassen wordt het afgeraden en is geheel voor risico van de betreffende deelnemers.

Voor de toekenning van rijnummers bij aanmelding voor 15 februari gaan door de KNMV toegewezen rijnummers voor (dit geldt alleen voor de 85cc), daarna wordt (bij meerdere aanmeldingen voor hetzelfde rijnummer) rekening gehouden met het rijnummer van het voorgaande jaar, verder op volgorde van aanmelding. Bij aanmelding na 14 februari vervalt het recht op een rijnummer. Deelnemers moeten alle wedstrijden met het aan hen toegewezen rijnummer (duidelijk leesbaar op de motor) en het bij aanmelding vermelde transpondernummer rijden.

Rijnummers vervallen voor klasse 125, 250, 500, E en 45+ voor seizoen 2024, omdat er een nieuwe opzet is bedacht voor de UMX. Degene die als eerste inschrijft kan een nummer kiezen, daarna kun je alleen de nog beschikbare nummers kiezen. Om verwarring te voorkomen kunnen de nummers van 125, 250 , 500, E en 45+ maar één keer gekozen worden.

Rijnummers dienen duidelijk en leesbaar op de motor aanwezig te zijn. Dit ter beoordeling van de wedstijdleider.

4. Inschrijven en betaling voor deelname aan wedstrijden

Deelnemers die zich tijdig, minimaal 2 weken voor de betreffende wedstrijd, hebben aangemeld en zijn toegelaten voor de UMX-competitie (dus op de deelnemerslijst staan) kunnen inschrijven voor de wedstrijden waar de betreffende klasse rijdt (zie kalender voor een indeling van klassen per wedstrijd). Alle deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldige KNMV licentie.

Iedere deelnemer moet zich uiterlijk donderdag voor de wedstrijd voor 19:00 uur inschrijven en het inschrijfgeld van € 22 betalen via Moto Inside.

5. Tijdschema

Het tijdschema voor iedere wedstrijd wordt vooraf op de UMX-website bekendgemaakt. Alle deelnemers moeten uiterlijk een half uur voor aanvang van hun training aanwezig zijn en zich melden (licentie tonen) bij het secretariaat.

Bij iedere wedstrijd geldt een vaste indeling in groepen en volgorde van klassen:
1. 50cc
2. 65cc
3. 85cc
4. Dames
5. 125cc
6. 250cc
7. 45+
8. 500cc + electrisch

Tijdtraining/ Kwalificatie tijdtraining

Groep 1 t/m 3 rijdt een tijdtraining voor de startopstelling van de 1e en 2e manche. Groep 5 t/m 8 rijdt een kwalificatie tijdtraining om zich te kwalificeren voor een bepaalde groep. Uit de klassen V45+, 125cc, 250cc, 500cc volgt een A-groep, B-groep, C-groep en D-groep, E-groep ,afhankelijk van het aantal deelnemers en formaat circuit. De A-groep heeft alle snelle rijders op basis van ronde tijd kwalificatie tijdtraining en B/C/D/E -groep de minder snelle rijders ongeacht cilinderinhoud. De daguitslag hiervan is wel op basis van cilinderinhoud, deze worden terug gefilterd van groep naar klasse.

Rijders zonder geregistreerde tijd (bij bv stukgaan van transponder) in de klasse 125 250 45+ 500/E komen in de laagste groep. De wedstrijdleider kan altijd beslissen op basis van veiligheid dat deze rijder in de 2e manche naar een andere groep moet.

Trainen mag alleen in eigen klasse. Trainen in een andere klasse of 2 maal trainen, houdt uitsluiting van de wedstrijden in.

Voorbeeld tijdschema UMX 2024

Aanmelding en licentiecontrole

1. MX 50 Tijdtraining

2. MX 65 KW/GW Tijdtraining

3. MX 85 KW/GW + Dames Tijd training

4. MX 125 Kwalificatie Tijdtraining

5. MX 250 Kwalificatie Tijdtraining

6. MX 45+ Kwalificatie Tijdtraining

7. MX 500 + electrisch Kwalificatie Tijdtraining

Pauze en baanonderhoud

1. MX 50 Manche 1
2. MX 65 KW/GW Manche 1
3. MX 85 KW/GW + Dames Manche 1
4. Groep E Manche 1
5. Groep D Mache 1
6. Groep C Manche 1
7. Groep B Manche 1
8. Groep A Manche 1

Pauze en baanonderhoud

1. MX 50 Manche 2
2. MX 65 KW/GW Manche 2
3. MX 85 KW/GW + Dames Manche 2
4. Groep E Manche 2
5. Groep D Manche 2
6. Groep C Manche 2
7. Groep B Manche 2
8. Groep A Manche 2

6. Startopstelling

De startopstelling/ groepsindeling voor beide manches wordt bepaald door de uitslag van de tijdtraining.

7. Wedstrijdduur

Bij alle UMX-wedstrijden gelden de volgende rijtijden:
– 50cc en 65cc: 10 minuten plus 1 ronde;
– Overige klassen: 15 minuten plus 1 ronde.

8. Uitslagen

De uitslagen worden uitsluitend bepaald door registratie van transpondersignalen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding, juiste montage en werking van de transponder. Gebruik van dezelfde transponder door meerdere deelnemers in de klasse 125 250 500 E en 45+ is niet mogelijk en voor de overige klassen wordt het afgeraden en is geheel voor risico van de betreffende deelnemers.

Voor de daguitslag is de puntentelling per manche 100-95-91-88-86-85-84-…-1. Winnaar is de deelnemer die in overeenstemming met de reglementen als eerste de finishlijn passeert van zijn/ haar klasse. De overige deelnemers hebben na binnenkomst van de winnaar maximaal 5 minuten tijd om hun laatste ronde af te leggen. Iedere deelnemer die reglementair wordt afgevlagd ontvangt minimaal 1 punt voor het klassement.

Bij een gelijk aantal punten in de daguitslag is de tweede manche doorslaggevend. Eventuele protesten tegen uitslagen moeten worden ingediend bij de organisator van de wedstrijd, binnen 30 minuten na publicatie.

Wanneer door technische oorzaak geen correcte uitslag kan worden gemaakt ontvangen alle deelnemende rijders een gemiddeld aantal punten (25 per manche).

Per wedstrijddag worden door de organisator maximaal drie bekers per klasse beschikbaar gesteld (de regel is één op vijf deelnemers, minimaal drie deelnemers). Bekers die bij de prijsuitreiking na de wedstrijd niet worden afgehaald vervallen aan de organisator.

9. Competitie

Voor de eindstand van de competitie worden alle verreden manches geteld. Bij een gelijke eindstand geldt het aantal eerste plaatsen, daarna het aantal tweede plaatsen en daarna het aantal derde plaatsen. Wanneer ook dat gelijk is dan geldt de uitslag van de laatst verreden manche. Voor de eerste drie per klasse in de eindstand worden bekers beschikbaar gesteld. Deze bekers worden uitgereikt op de laatste wedstrijddag per klasse, na afloop van de wedstrijden.

10. Milieuregels

Bij de UMX gelden de volgende milieuregels:
– gebruik van een demper die voldoet aan de geldende KNMV geluidnorm is verplicht;
– gebruik van een milieumat is verplicht;
– gebruik van tear-off (wegwerpscherm voor crossbril) is verboden;
– motoren afspuiten in het rennerskwartier is verboden;
– achterlaten van olie, banden, vloeistoffen en ander afval is verboden.

11. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Deelnemers aan de UMX doen geheel op vrijwillige basis en voor eigen risico mee. Deelnemers zijn tevens verantwoordelijk voor het gedrag van begeleiders en helpers. Noch de organisator noch de dienstdoende officials of andere met de leiding of ordedienst belaste personen kunnen aansprakelijk gesteld worden voor schade, opgelopen door welke oorzaak dan ook, van rijders en publiek. Gevaarlijk rijgedrag, agressie en ander ongewenst gedrag wordt bestraft.

12. Overige punten

De motoren moeten zich in een technisch goede staat bevinden en worden voor de trainingen gekeurd. Er kan een geluidmeting worden gedaan op basis van de geldende KNMV normen. Bij overtreding wordt een straf van vijf posities opgelegd in de betreffende training of manche waarin de overtreding is geconstateerd. Hiertegen is geen protest mogelijk. Tot het ingaan van de laatste ronde kan de wedstrijdleider beslissen een deelnemer uit de wedstrijd te halen.

Deelnemers moeten in goede crosskleding rijden.

Alle motoren moeten zijn voorzien van duidelijke goed leesbare rijnummers, zowel voor als aan weerszijden van de motor. De ondergrond van de nummerborden moet uit één kleur bestaan. De cijfers moeten goed leesbaar zijn en duidelijk afwijken van de kleur van de ondergrond, bijvoorbeeld zwarte borden met witte cijfers of witte borden met zwarte cijfers. Dit alles moet voor aanvang van de training in orde zijn.

De organisator van een wedstrijd kan uitsluitend eigen leden verplichten voor een vlaggenist te zorgen en dit moet vooraf aan de betreffende rijders zijn doorgegeven (niet op de dag van de wedstrijd).

Aanwijzingen van de organisatie moeten worden opgevolgd.

IN GEVALLEN WAARIN DIT REGLEMENT NIET VOORZIET BESLIST DE ORGANISATIE